Mmm ij (selishum flesh kaka)

Mmm ij selishum flesh kaka
Mmm ij selishum flesh
Mmm ij selishum flesh kaka
Mmm ij, mmm ij, mmm ij

Ij mmm, selishum flesh kaka
Ijmmm, selishum flesh
Ij mmm selishum flesh kaka
Ij mmm, ij mmm, ij mmm